Ο διαγωνισμός συγγραφής μικροαφηγήματος του Πανεπιστημίου Πατρών λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2018

  • 15 January 2018 - 15 January 2018 | 00.00-00.00
  • Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

                                                          ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΑΦΗΓΗΜΑΤΟΣ

                                       «…ΠΕΦΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΟΙΞΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 22»

Σας υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή κειμένων για τον δεύτερο διαγωνισμό συγγραφής μικροαφηγήματος λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2018.

UINHOUIB

Ο διαγωνισμός, που έχει προκηρύξει η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας, αφορά τη συγγραφή ενός μικροαφηγήματος με μέγιστο όριο τις 750 λέξεις, στις οποίες να περιλαμβάνεται οπωσδήποτε η πρόταση «…πέφτοντας το βιβλίο άνοιξε στη σελίδα 22».

O στόχος τού διαγωνισμού είναι να αναδειχθούν οι δυνατότητες έκφρασης των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, ώστε να εκδηλωθεί με δημιουργικό και ευφάνταστο τρόπο η λογοτεχνική ευαισθησία των ανθρώπων που ζουν και δρουν σε ένα -στερεοτυπικά θεωρούμενο- αυστηρό πλαίσιο.

Μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα μέλη της κοινότητάς μας (φοιτητές, διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό), συμπεριλαμβανομένων και των αποφοίτων του Ιδρύματος.

Αναλυτικά: http://www.lis.upatras.gr/competition17/