Τα μετάλλια των Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων της Πάτρας

  • 1 January 1970 - 1 January 1970 | 00.00-00.00

Tα μετάλλια περιλαμβάνουν το σύμβολο των Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων, την επίσημη ονομασία των Αγώνων και τις εικόνες της

Γέφυρας «Ρίο – Αντίρριο»

και του Αρχαιολογικού Μουσείου της Πάτρας.