Τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018, η «ΠΡΟΤΑΣΗ- Κίνηση πραγματοποίησε αξιολόγηση των ομάδων εθελοντών

  • 13 March 2018 - 15 March 2018 | 00.00-00.00
  • Πάτρα

Τη Δευτέρα  12 Μαρτίου 2018, η «ΠΡΟΤΑΣΗ- Κίνηση για έναν άλλο τρόπο ζωής» πραγματοποίησε στο ΚΔΑ τακτική ολομέλεια με σκοπό την ενδιάμεση αξιολόγηση της  μέχρι τώρα πορείας των ομάδων εθελοντών, τόσο στο έργο όσο και τη λειτουργία τους και  τον επαναπροσδιορισμό των στόχων  για τη συνέχεια της πορείας τους.

1 2 3 4 5 6

Η ποιοτική και ουσιαστική διαδικασία που επέλεξε ο Φορέας να πραγματοποιήσει την ολομέλεια αυτή,  περιελάμβανε διεργασίες με την εμπλοκή των παιδιών του προγράμματος ΠΡΟ-ΝΟΙΑ (ΠΡΟτείνω γιατί ΝΟΙΑζομαι)  με τους εθελοντές, προκειμένου να γίνει μια σύνθεση της ιστορίας των 30 χρόνων της «ΠΡΟΤΑΣΗ», της συνέχειας στο τώρα  αλλά και της προοπτικής στο μέλλον.

Συμπέρασμα της ολομέλειας ήταν ότι για να έχει ένας φορέας τέτοια διάρκεια στο χρόνο σημαίνει ότι έχει αλήθεια, νόημα και ουσία στο έργο του και στη φιλοσοφία του. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως είναι  η ουσιαστική, υπεύθυνη στάση των μελών εθελοντών, η συνεπής δέσμευσή τους αλλά και η προσωπική τους στάση ζωής με τις αξίες και τις αρχές της πρόληψης.

Σε ένα εορταστικό κλίμα και με την δυναμική των 30 χρόνων τα μέλη ενδυναμώθηκαν και επανασυνδέθηκαν με όλα αυτά που τους άγγιξαν όταν ήρθαν στον φορέα και με όλα αυτά που τους κρατούν ενεργούς εθελοντές όλα αυτά τα χρόνια.