Εικόνες από την Ελλάδα από το 1860 – 1920

Εικόνα1

 

Η Ακρόπολη από την οδό Ερμού, 1875


Η Ακρόπολη από το Καλιμάρμαρο, 1890


 Ο Πειραιάς


Πειραιάς, 1892 


Το ρολόι, που δεν υπάρχει πια, στην Ακτή Μιαούλη


Φάληρο, 1890

Η Πάτρα το 1875