Πιτσαρίες

Porto Rico
Καραϊσκάκη 202 & Τριών Ναυάρχων, 26222 Πάτρα 2610325833
El Greco
Τριών Ναυάρχων 52, 26222 Πάτρα 2610111111
Signore
Αγίου Ανδρέου 67, 26221 Πάτρα 2610111111
Pizza Express
Συντάγματος 4, Πάτρα
Rimini
Super Pizza
Αγ. Τριάδος 45, Πάτρα