Ψαράδικα

ΙΟΠ
Μαρίνα Τερψιθέας, 26500 Πάτρα 2610435905
ΟΠΑΘΑ
Ηρώων Πολυτεχνίου, 26441 Πάτρα
Mare
ALEX
Ιχθυόσκαλα
Μαρίνα Τερψιθέας, 26500 Πάτρα 2610435905